Bilder av olika träd som finns i svenska skogar. Särskilt grova eller gamla träd kallas ofta "naturvärdesträd" då de har ett högt värde för skogens invånare: hackspettar, rovfåglar, insekter, svampar och många fler.