Om mig

Jag arbetar med skogsbruk. Min bakgrund kretsar kring skogsbruk och naturvård. Jag är utbildad jägmästare vid SLU, Skoglig Dr i Skoglig Mikrobiologi. Numera blir det inte så mycket forskning för egen del, men jag granskar då och då forskningsansökningar för olika forskningsråd.

 

 

Ola Kårén
Ola Kårén

Affärsidé

Att tillhandahålla användbara bilder från skog, skogsbruk och natur.