Övriga bilder

Här har jag samlat bilder som inte sorterar i de andra mapparna. Mestadels skogsanknutet, men även en del från paddling i skärgården eller annat friluftsliv.